آرشیو برچسب‌ها: حکم قضایی تخریب ساختمان

با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی صورت گرفت:
تخریب ساختمان غیر مجاز در اراضی کشاورزی صحرای رحمت آباد شهرستان شاهین شهر

ارسال با:

با هدف جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیر مجاز یک ساختمان در صحرای رحمت آباد گز تخریب شد. متن کامل را ببینید

ارسال با: