آرشیو برچسب‌ها: خربزه گرگاب

توسعه شهر گرگاب به سمت بزرگراه معلم ، دغدغه چند وجهی مسولین

ارسال با:

مسولین گرگاب خواستار توسعه فضای شهری به سمت بزرگراه معلم هستند. | مسئولین شهر : خرده مالکین و کارگاه های سمت غربی شهر، موانع توسعه گرگاب و افزایش دسترسی شهر از سمت بزرگراه هستند. متن کامل را ببینید

ارسال با:

خربزه گرگاب در کشورهای های حاشیه خلیج فارس

ارسال با:

خربزه گرگاب شامل ارقام علی آقایی، اموچی، تو سرخ، تو سفید (ارگون) و خنیز با نرخ برداشت ۳۵ تن در هکتار علاوه بر مصرف داخلی به کشور‌های حوزه خلیج‌ فارس نیز صادر می‌شود. متن کامل را ببینید

ارسال با: