اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ سعید اکرم خانی

بازگشت دو دستگاه اتوبوس بازسازی شده سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر به ناوگان شهری

سعید اکرم خانی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر در مصاحبه با واحد خبر شهرداری گفت: با توجه به هزینه بالای یک دستگاه اتوبوس جدید( ۳ میلیارد تومان) و عدم توان مالی سازمان برای خرید آن، تصمیم به بازسازی اتوبوس های فرسوده گرفته شد که در حال حاضر دو دستگاه اتوبوس بازسازی شده با اعتباری بالغ بر ۳۸۰ میلیون تومان به ناوگان حمل و نقل شهر اضافه گردید. وی در ادامه خاطر نشان نمود: در ماه های گذشته نیز یک دستگاه اتوبوس با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان به چرخه حمل و نقل شهری بازگشت. اکرم …

متن کامل را ببینید