آرشیو برچسب‌ها: مزایده های شهرداری شاهین شهر

آگهی مزایده بازار میوه و تره بار خیابان طالقانی (نوبت اول)

ارسال با:

مزایدهآگهی مزایده بازار میوه و تره بار خیابان طالقانی (نوبت اول)

برگزار کننده : شهرداری شاهین شهر

مهلت شرکت در مزایده : تا پایان وقت اداری شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

دریافت فابل مزایده⇓ متن کامل را ببینید

ارسال با:

آگهی مزایده عمومی فرهنگسرای دانش و خلاقیت (نوبت سوم)

ارسال با:
مزایدهآگهی مزایده عمومی  فرهنگسرای دانش و خلاقیت (نوبت سوم)
برگزارکننده: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین ­شهر
مهلت: تا آخر وقت اداری روز سه­ شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

متن کامل را ببینید

ارسال با:

آگهی مزایده واحد شماره ۳ فرهنگسرای خانواده (نوبت اول)

ارسال با:

مزایدهآگهی مزایده واحد شماره ۳ فرهنگسرای خانواده (نوبت اول)

برگزار کننده : سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر

مهلت : تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

متن کامل را ببینید

ارسال با:

آگهی مزایده واگذاری (اجاره) ۳ واحد تجاری و ۱۳ واحد خدماتی واقع در خیابان فردوسی(نوبت اول)

ارسال با:
واگذاری (اجاره) ۳ واحد تجاری و ۱۳ واحد خدماتی واقع در خیابان فردوسی(نوبت اول)

مشاهده و دانلود فایل مزایده – واگذاری (اجاره) ۳ واحد تجاری و ۱۳ واحد خدماتی واقع در خیابان فردوسی(نوبت اول)

مهلت شرکت در مناقصه: پایان وقت اداری شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

برگزار کننده: شهرداری شاهین شهر

این مزایده، تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ دارای مهلت است.

ارسال با:

آگهی مزایده فروش ۱۶ قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک پردیس-طرح تفکیکی نیایش(نوبت اول)

ارسال با:
آگهی مزایده فروش ۱۶ قطعه زمین مسکونی واقع در شهرک پردیس-طرح تفکیکی نیایش(نوبت اول)
مشاهده و دانلود فایل مزایده – فروش ۱۶ قطعه زمین مسکونی در شهرک پردیسطرح تفکیکی نیایش(نوبت اول)-صفحه اول
مشاهده و دانلود فایل مزایده – فروش ۱۶ قطعه زمین مسکونی در شهرک پردیس طرح تفکیکی نیایش(نوبت اول)-صفحه دوم

مهلت شرکت در مناقصه: پایان وقت اداری شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

برگزار کننده: شهرداری شاهین شهر

این مزایده، تا ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ دارای مهلت است.

ارسال با:

آگهی مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک – مواد قابل بازیافت – (نوبت اول)

ارسال با:
آگهی مزایده عملیات جمع آوری پسماند خشک – مواد قابل بازیافت – (نوبت اول)
مشاهده و دانلود فایل مزایده – عملیات جمع آوری پسماند خشک – مواد قابل بازیافت – (نوبت اول)صفحه اول

مشاهده و دانلود فایل مزایده – عملیات جمع آوری پسماند خشک – مواد قابل بازیافت – (نوبت اول)-صفحه دوم

مهلت شرکت در مناقصه: پایان وقت اداری شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

برگزار کننده: شهرداری شاهین شهر

این مزایده، تا ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ دارای مهلت است.

ارسال با:

آگهی مزایده اجاره ماهانه تابلوهای تبلیغاتی سه و چهار وجهی (نوبت اول)

ارسال با:
آگهی مزایده اجاره ماهانه تابلوهای تبلیغاتی سه و چهار وجهی (نوبت اول)

مشاهده و دانلود فایل مزایده اجاره ماهانه تابلوهای تبلیغاتی سه و چهار وجهی (نوبت اول)

مهلت شرکت در مناقصه: پایان وقت اداری دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۰

برگزار کننده: شهرداری شاهین شهر

این مزایده، تا ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ دارای مهلت است.

ارسال با:

آگهی مزایده فروش تعداد ۳ قطعه پلاک زمین واقع در مسکن مهر شاهین شهر(نوبت دوم)

ارسال با:
آگهی مزایده فروش تعداد ۳ قطعه پلاک زمین واقع در مسکن مهر شاهین شهر(نوبت دوم)

مشاهده و دانلود فایل مزایده – فروش تعداد ۳ قطعه پلاک زمین واقع در مسکن مهر شاهین شهر (نوبت دوم)

مهلت شرکت در مناقصه: پایان وقت اداری دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

برگزار کننده: شهرداری شاهین شهر

این مزایده، تا ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ دارای مهلت است.

ارسال با: