آرشیو برچسب‌ها: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

نحوه حضور کارمندان در شهرهای نارنجی و قرمز اعلام شد

ارسال با:

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، با اشاره به وضعیت رنگ بندی شهرهایی که اخیرا به دلیل بی توجهی به دستورالعمل‌های بهداشتی با طغیان بیماری مواجه شده و تغییر رنگ به نارنجی و قرمز داده‌اند، اظهار کرد: دستورالعمل‌های اجرایی در مناطق مختلف از جمله شهرهای نارنجی و قرمز منتشر شده است و این شیوه نامه مصوب ستاد ملی مقابله با کروناست.

متن کامل را ببینید

ارسال با:

هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا) امسال با در نظر گرفتن شرایط همه گیری کووید۱۹ و با موضوع «سلامت زنان در دوره کرونا» برگزار می شود.

ارسال با:

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد:

هفته ملی سلامت بانوان ایران (سبا) امسال با در نظر گرفتن شرایط همه گیری کووید۱۹ و با موضوع «سلامت زنان در دوره کرونا» برگزار می شود.

هفته ملی سلامت بانوان ایران همه ساله در آخرین هفته مهرماه برگزار می شود و امسال با در نظر گرفتن شرایط همه گیری کووید ۱۹ و با موضوع “سلامت زنان در دوره کرونا ” برگزار می‌شود. متن کامل را ببینید

ارسال با: