آرشیو برچسب‌ها: کشاورزان

وزیر کشور با تعدادی از کشاورزان شرق اصفهان دیدار کرد

ارسال با:

دکتر احمد وحیدی وزیر کشور از روستا و ارگ تاریخی قورتان (دومین بنای عظیم خشتی در ایران) همچنین از برخی نقاط متأثر از فرونشست در نقاط مختلف اصفهان بازدید کرد

متن کامل را ببینید

ارسال با: