اخبار ویژه

مزایده و مناقصه | شاهین شهر

آگهی مزایده فروش ۲ دستگاه خودرو شورای بخش مرکزی شاهین شهر | نوبت دوم

مزایده - آگهی مزایده- شرکت در مزایده

◼ شورای بخش مرکزی شاهین شهر و میمه در نظر دارد ، دو دستگاه خودرو شامل سمند و پیکان را از طریق مزایده فروش در نوبت دوم به فروش برساند و مهلت شرکت در مزایده تا روز شنبه مورخ 1402/10/02 می‌باشد.

ادامـه مــطلب ...

مزایده فروش اقساطی هفت قطعه زمین مسکونی در شاهین شهر اصفهان

مزایده - آگهی مزایده- شرکت در مزایده

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد تعداد 7 قطعه زمین مسکونی واقع در شاهین شهر محله های هشت بهشت، مخابرات، بلوار دانشجو - فدک ، بلوار دانشجو -کشاورز ، بلوار نبوت - شهامت با قیمت کارشناسی از طریق آگهی مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir به صورت 30 درصد نقد و مابقی طی 10 قسط ماهانه ، متوالی و به صورت برابر و مشخص شده در جدول مذکور به اشخاص حقیقی یا حقوقی به فروش رساند

ادامـه مــطلب ...

مزایده بهره برداری از زمین کارتینگ شاهین شهر

مزایده - آگهی مزایده- شرکت در مزایده

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد اجازه بهره برداری زمین کارتینگ به مساحت تقریبی 4500 متر مربع واقع در شاهین شهر ، فاز 2 پارک انقلاب خیابان جمهوری اسلامی جنب فروشگاه میلاد را از طریق مزایده با رعایت شرایط زیر به مدت دو سال به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ادامـه مــطلب ...

مزایده ورزشگاه و مجموعه‌های ورزشی شاهین شهر

مزایده - آگهی مزایده- شرکت در مزایده

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری تعدادی از مجموعه های ورزشی شاهین شهر از طریق مزایده عمومی اقدام کند، علاقه مندان می‌توانند با مطالعه شرایط مزایده در صورت تمایل در آن شرکت کنند.

ادامـه مــطلب ...