اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ اداره آب و فاضلاب شاهین شهر

رفع گرفتگی فاضلاب خیابان شهید رجایی شاهین شهر با احداث حوضچه و خط جدید

رفع گرفتگی فاضلاب خیابان شهید رجایی شاهین شهر با احداث خط جدید

ا اهتمام شرکت آبفا منطقه شاهین شهر گرفتگی خط فاضلاب خیابان شهید رجایی شاهین شهر با احداث دو حوضچه و لوله گذاری جدید مرتفع گردید به گزارش پایگاه خبری شاهین شهری از آبفای منطقه شاهین شهر به علت گرفتگی و پس زدگی شبکه فاضلاب در خیابان شهید رجایی شاهین شهر با اهتمام پرسنل این سازمان و احداث دو عدد حوضچه به عمق 4.6 متر و لوله قطر 250 میلیمتر به طول 15 متر ، لوله گذاری جدید انجام شد و با اتصال خط قدیم به خط جدید شبكه در مدار بهره برداری قرار گرفت.

متن کامل را ببینید

اصلاح کلکتور شبکه فاضلاب یکی از پرترددترین نقاط شاهین شهر در کمتر از ۲۴ ساعت

ریزش کلکتور فاضلاب خیابان عطار شاهین شهر و تعمیر آن در کمتر از 48 ساعت

حادثه کلکتور شبکه فاضلاب شاهین شهر که در یکی از پر ترددترین نقاط شهر اتفاق افتاده بود، در کمتر از ۲۴ ساعت مهار شد. ◻ به گزارش پایگاه خبری شاهین شهری ، مدیر امور آب و فاضلاب شاهین شهر در خصوص دلیل وقوع حادثه در شبکه فاضلاب چهار راه عطار گفت: بیش از نیم قرن از اجرای شبکه فاضلاب در شاهین شهر می‌گذرد و طول عمر شبکه فاضلاب و فرسودگی آن، عامل اصلی وقوع حوادث شبکه فاضلاب در شاهین شهر است.  ◻ شاهرخ شریفی با اشاره به مهار این حادثه افزود: کلکتور فاضلاب در عمق ۶ متری دچار شکستگی شد که با اصلاح ۵۰ متر از خطوط انتقال شبکه فاضلاب به تصفیه خانه شاهین شهر، این حادثه برطرف شد.

متن کامل را ببینید

ترمیم و آسفالت ترانشه های شبکه فاضلاب بلوار طالقانی شاهین شهر

ترمیم و آسفالت ترانشه های حوادث فاضلاب بلوار طالقانی شاهین شهر

 به گزارش پایگاه خبری شاهین شهری به نقل از آبفای شاهین شهر با پایان یافتن عملیات مهار و اصلاح شبكه فاضلاب بلوار طالقانی شاهین شهر، عملیات ترمیم و آسفالت محل های مختلف بلوار طالقانی شاهین شهر انجام گردید.

متن کامل را ببینید

مهار حادثه کلکتور اصلی فاضلاب بلوار طالقانی شاهین شهر

مهار حادثه كلكتور اصلی فاضلاب بلوار طالقانی شاهین شهر

اتوجه به فرسودگی و ریزش شبكه فاضلاب بلوار طالقانی شاهین شهر عملیات اصلاح شبكه با دو مرحله حفاری در عمق 8 متر و دال گذاری بتنی قطر 1400 به طول 25 متر انجام شد و شبكه در مدار بهره برداری قرار گرفت.

متن کامل را ببینید

در سال که گذشت ۲۶ کیلومتر لوله گذاری آب در منطقه شاهین شهر انجام شده است

به گزارش رسانه شاهین شهری به نقل از روابط عمومی آبفا شاهین شهر ، با هدف تامین و توسعه شبكه آب 26 كیلومتر لوله گذاری آب در سال 99 در منطقه شاهین شهر اجرا گردید. از این مقدارلوله گذاری آب 16 كیلومتر در شاهین شهر ، 1500 متر در گز و 500 متر در گرگاب اجرا شد. همیچنین در 7 روستای منطقه 8 كیلومتر لوله گذاری آب انجام شده است.

متن کامل را ببینید