اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ استخدام در شبکه بهداشت شاهین شهر

استخدام در شبکه بهداشت شاهین شهر و میمه

استخدام | آگهی استخدام | آزمون استخدامی

شرکت گلبهار زاینده رود جهت تأمین نیروهای مورد نیاز شبکه بهداشت شهرستان شاهین شهر و میمه در رشته شغلی بهداشت محیط بصورت شرکتی تعداد 1 نفر (خانم/ آقا) برای میمه را از طریق سنجش توانمندیهای عمومی (آزمون کتبی) و سنجش توانمندیهای تخصصی (مصاحبه شغلی) یا توامان پس ازطی کردن مراحل گزینش وسایر ضوابط به صورت شرکتی جذب می نماید.

متن کامل را ببینید