آرشیو برچسب‌ها: اعضایی شورای اسلامی شاهین شهر

عضو شورای شهر شاهین شهر رئیس شورای اسلامی شهرستان شاهین شهر و میمه شد

در جلسه‌ای رسمی، در فرمانداری شهرستان با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهرهای شهرستان شاهین شهر و میمه انتخابات هئیت رئیسه شورای اسلامی شهرستان برگزار گردید.

در این انتخابات علی صالحی عضو شورای اسلامی شاهین شهر به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان شاهین شهر و میمه انتخاب گردید.

متن کامل را ببینید

ارسال با: