اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ جابجایی غیر اصولی درختان

خشکیدن هزاران درخت بعد از جابجایی در کمربند سبز و مسیر مترو شاهین شهر

ظهور یک فاجعه زیست محیطی در مدیریت نوین شهرداری شاهین شهر

پایگاه عدالتخواهی شاهین شهر با ارائه مستنداتی از جابجایی غیر اصولی درختان سوزنی برگ و سرنوشت آنها که به خشک شدن انجامید، پیگیری موضوع را از دادستان محترم و سازمان بازرسی درخواست نموده‌اند. فاجعه زیست محیطی قابل تامل که احتمالا پیرو یک ضعف مدیریتی از خشک شدن هزاران درخت خبر میدهد و حکایت از تاثیر کاهش سرمایه سلامت شهروندان ، کاهش سرانه فضای سبز و ...در حال آینده خواهد داشت. در این مطلب با هم همراه هستیم تا توسط مقامات و نهادهای ناظر، پاسخی مناسب نسبت به جبران این خسارت زیست محیطی و نه از جیب مردم از مدیران شهری مربوطه دریافت شود. و همچنین در سایر امور متاثر بر سلامت شهروندان و هزینه های گزاف ناشی از سو مدیریت مسئولان در انجام این امور ، توجه بیشتری صورت بگیرد.

ادامـه مــطلب ...