اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ جذب سرمایه گذار

فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری (نوبت اول)

فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری (نوبت اول) مهلت شرکت در فراخوان: پایان وقت اداری شنبه 99/07/05 برگزار کننده : شهرداری شاهین شهر

ادامـه مــطلب ...