آرشیو برچسب‌ها: سه راه فردوسی شاهین شهر

جهت ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه صورت گرفت:
تجمع شاهین شهری ها با دوچرخه هایشان در روز هوای پاک

ارسال با:

شاهین شهری ها  به مناسبت روز هوای پاک گرد هم آمده و از سه راه فردوسی تا یادمان شهدای گمنام شهر رکاب زدند | کودکان روز هوای پاک را به تصویر کشیدند متن کامل را ببینید

ارسال با: