اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ شرکت گاز استان اصفهان

پاداش پوچ شرکت ملی گاز به مستاجران

پاداش پوچ شرکت ملی گاز به مستاجران

◾ جواد اوجی - وزیر نفت ایران در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران روز سیزدهم تیرماه 1403 با اشاره به وجود ۲۵ میلیون مشترک گاز در شرکت ملی گاز ایران ، افزود: بر اساس آیین‌نامه دولت، پارسال به این شرکت ابلاغ شد آن دسته از مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کنند از پاداش و بخشودگی گازبها بهره خواهند برد، خوشبختانه ۱۷ میلیون مشترک گاز کشور (۶۰ درصد مشترکان) شامل دریافت پاداش صرفه‌جویی می‌شوند، پرداخت پاداش ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی از روز سه‌شنبه آغاز شده است. ◾ در راستای اجرای این طرح برای برخی مشترکین پیامک هایی ارسال شده مبنی بر اینکه پاداش صرفه جویی بصورت ریالی در اولین صورت حساب صادره اعمال می شود. ◾ علی رغم اینکه این پاداش جهت تشویق و ترویج فرهنگ مصرف بهینه مصرف اعمال شده ولی عملاً شیرینی این پاداش بر کام مستاجرانی که جابجا شده‌اند یا در حال جابجایی هستند، نخواهد نشست و عملاً به صاحبخانه یا مستاجر بعدی تعلق می گیرد، و هم از نظر ماهیت عمل و هم از نظر کارکرد نتایج ، عملکرد واقع شده را از هدف گذاری شرکت گاز جهت اجرای این طرح در راستای فرهنگ سازی دور ساخته وغیر موثر خواهد ساخت. ◾ لذا شرکت گاز ملی ایران بایست با در نظر گرفتن تمهیداتی و با تفویض اختیار در این خصوص به شرکت گاز استان های مربوطه ، پاداش واقعی را به دست صرفه جویان واقعی برساند، تا با مشاهده آثار تقدیم این پاداش در موقعیت و به شخص واقعی در سطح جامعه ، در ترویج فرهنگ سازی بهینه مصرف بطور موثر واقع گردد.

ادامـه مــطلب ...

اطلاعیه قطع گاز در شاهین شهر | ۹ تیر ۱۴۰۳

اطلاعیه قطع گاز | شاهین شهر

به اطلاع شهروندان گرامی شاهین شهر ، می رساند : به علت توسعه‌شبکه ، جریان‌گاز در سمت غربی بلوار یادگار امام شهرک گلدیس ( خیابان میثم تمار ، منازل خوارزمی ، فرهنگیان و نیروی‌انتظامی و مسیرهای منتهی به آنها ) ، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۰ ، از ساعت ۶:۰۰ لغایت ۱۸:۰۰ (حدوداً به مدت ۱۲ ساعت)  قطع خواهد شد.  

ادامـه مــطلب ...

آگهی مناقصه شرکت گاز-انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع

شركت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر : موضوع : انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع به شماره فراخوان ( 2099091138000033 ) مورخ (27/07/99) مناقصه ای را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . تاریخ انتشار مناقصه درسامانه : از ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 1399/07/27 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه تاریخ 1399/08/07 می­باشد. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 18:00 روز شنبه تاریخ 1399/08/17 می باشد. زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 10:30 روز سه شنبه تاریخ 1399/08/20 می باشد. مبلغ تضمین مناقصه: 1,459,000,000 ریال می باشد. به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 4 از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

ادامـه مــطلب ...