اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ شناسایی و مراقبت دانش آموزان چاق

در شبکه بهداشت و درمان شهرستان؛ شناسایی و مراقبت از دانش آموزان چاق و اهمیت غربالگری مرحله سوم مورد تبادل نظر قرار گرفت

با حضور معاونت محترم بهداشتی و مسئولین واحدهای بهبود تغذیه، آموزش سلامت ، غیرواگیر و مدارس، جلسه هماهنگی کارشناسان تغذیه در تاریخ 990631 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار گردید.

ادامـه مــطلب ...