اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ شهردار جدید شاهین شهر

سعید ابریشمی راد - شهردار جدید شاهین شهر:
خط قرمز بنده رعایت حقوق شهروندان است

اولین جلسه شهردار و معاونان شهرداری - سعید ابریشمی راد

گزارشی از وضعیت درآمدی و نیروی انسانی شهرداری شاهین شهر در این جلسه ارائه شد. شهردار شاهین شهر: یکی از ویژگی های ملموس و دوست داشتنی در شهرداری روحیه کار کردن تیمی است. شهروندان صاحبان اصلی و ولی نعمتان ما هستند و قطعاً بدون مشارکت شهروندان کارها پیش نمی روند. از همه ظرفیت ها و منابع موجود در شهر، برای بالا بردن کیفیت و سبک زندگی شهروندان استفاده خواهیم نمود.

ادامـه مــطلب ...

سعید ابریشم راد (شهردار جدید شاهین شهر):
پاسداشت اهداف رزمندگان اسلام و شهدا وظیفه و تکلیف مسئولان است

سعید ابریشمی راد شهردار جدید شاهین شهر به مراه مسولین شهرداری و اعضای شورای شهر به منظور دیدار و گرامیداشت یاد شهدا در خانه شهید مصطفی زمانی حضور یافت.

سعید ابریشمی راد شهردار جدید شاهین شهر به مراه مسولین شهرداری و اعضای شورای شهر به منظور دیدار و گرامیداشت یاد شهدا در خانه شهید مصطفی زمانی حضور یافت.

ادامـه مــطلب ...

سعید ابریشمی راد منتخب شورای شهر به عنوان
کلیددار جدید شاهین شهر معرفی شد

سعید ابریشمی راد به عنوان شهردار شاهین شهر انتخاب شد.

با اعلام بهرام عمویی رییس و سخنگوی شورای اسلامی سعید ابریشمی راد به عنوان شهردار شاهین شهر انتخاب شد. در جلسه فوق العاده شنبه 13 آذرماه 1400 ش.رای اسلامی شاهین شهر سعید ابریشمی راد ا ری اثریت ب عنوان شهردار شاهین شهر انتخاب گردید.

ادامـه مــطلب ...