آرشیو برچسب‌ها: قانون جهش ملی مسکن

عضو کمیسیون قضایی مجلس:
راه‌ حل اصولی مسئله مسکن الحاق زمین به محدوده شهرهاست

عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: برای حل معضل مسکن راهی جز الحاق زمین به شهر‌ها نداریم | حرف ما این نیست که دولت خود بیاید و خانه بسازد |نهضت ملی مسکن متناسب با قانون جهش ملی مسکن عملیاتی نشده است

متن کامل را ببینید

ارسال با: