اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ قانون مجازات اسلامی

چگونه برای وقوع کیف قاپی، شکایت (شکواییه) تنظیم کنیم

کیف قاپی

کیف قاپی معادل "استیلاب" در فقه اسلامی است و "مستلب" که فاعل استیلاب باشد، کسی است که مال را علناً و آشکارا از غیر حِرز، می رباید. از همین روی ماده 657 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان داشته، هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود، به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. فلذا این عمل دارای عنوان مجرمانه خاص خود بوده و نمی توان تحت عنوان سرقت آنرا مورد پیگیری قرار داد. نمونه شکوائیه کیف قاپی

ادامـه مــطلب ...