آرشیو برچسب‌ها: محل استراحت و تعویض شیفت کارگران خدمات شهری شاهین شهر

نارضایتی شورای شهر از محل استراحت و تعویض شیفت کارگران شهرداری شاهین شهر

گزارش تصویری؛ بازدید شبانه اعضای شورای اسلامی از محل استراحت و تعویض شیفت کارگران زحمتکش خدمات شهری | انتقاد اعضای شورا ؛ این وضعیت در شأن سفیران پاکیزگی نیست. متن کامل را ببینید

ارسال با: