اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ مناقصات شهرداری شاهین شهر

آگهی مناقصه فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین‌شهر(نوبت اول)

آگهی مناقصه فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین‌شهر (نوبت اول) مهلت شرکت در مناقصه: پايان وقت اداري دوشنبه 99/08/26 برگزار کننده : شهرداري شاهين شهر

متن کامل را ببینید

آگهی مزایده فروش ۵ قطعه زمین مسکونی ورودی شهرک پردیس – طرح تفکیکی نیایش (نوبت دوم)

مزایده

آگهی مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی ورودی شهرک پردیس - طرح تفکیکی نیایش (نوبت دوم) مهلت شرکت در مناقصه: پایان وقت اداری شنبه 99/06/22 برگزار کننده : شهرداری شاهین شهر

متن کامل را ببینید

آگهی مناقصه عملیات اجرایی پارک حاشیه ای کنار مسیل با اولویت بلوار امام علی (ع) (نوبت دوم)

آگهی مناقصه عملیات اجرایی پارک حاشیه ای کنار مسیل با اولویت بلوار امام علی (ع) (نوبت دوم) مهلت شرکت در مناقصه: پایان وقت اداری شنبه 99/06/04 برگزار کننده : شهرداری شاهین شهر

متن کامل را ببینید