اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ مناقصات

آگهی مزایده واحد شماره ۳ فرهنگسرای خانواده (نوبت اول)

مزایده

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر با استناد مصوبه شماره ۸۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد اجاره ماهانه واحد شماره ۳ طبقه همکف فرهنگسرای خانواده واقع در شاهین شهر خیابان عطار بین فرعی ۸ و ۹ غربی را با کاربری اداری- تجاری– فرهنگی از طریق مزایده عمومی به صورت بهره برداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت دو سال واگذار نماید. متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.

ادامـه مــطلب ...