اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ مناقصه

آگهی مناقصه خدمات فروش و شارژ کارت بلیط اتوبوس در شاهین شهر

آگهی مناقصه خدمات فروش و شارژ کارت بلیط اتوبوس در شاهین شهر مشاهده و دانلود فايل مناقصه خدمات فروش و شارژ کارت بلیط اتوبوس در شاهین شهر مهلت شرکت در مناقصه: پايان وقت اداری سه شنبه 99/09/13 برگزار کننده : شهرداری شاهين شهر

ادامـه مــطلب ...

آگهی مناقصه فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین‌شهر(نوبت اول)

آگهی مناقصه فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین‌شهر (نوبت اول) مهلت شرکت در مناقصه: پايان وقت اداري دوشنبه 99/08/26 برگزار کننده : شهرداري شاهين شهر

ادامـه مــطلب ...

آگهی مناقصه شرکت گاز-انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع

شركت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر : موضوع : انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع به شماره فراخوان ( 2099091138000033 ) مورخ (27/07/99) مناقصه ای را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . تاریخ انتشار مناقصه درسامانه : از ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 1399/07/27 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه تاریخ 1399/08/07 می­باشد. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 18:00 روز شنبه تاریخ 1399/08/17 می باشد. زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 10:30 روز سه شنبه تاریخ 1399/08/20 می باشد. مبلغ تضمین مناقصه: 1,459,000,000 ریال می باشد. به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 4 از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

ادامـه مــطلب ...