اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ واگذاری واحد تجاری

مزایده فروش اقساطی هفت قطعه زمین مسکونی در شاهین شهر اصفهان

مزایده - آگهی مزایده- شرکت در مزایده

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد تعداد 7 قطعه زمین مسکونی واقع در شاهین شهر محله های هشت بهشت، مخابرات، بلوار دانشجو - فدک ، بلوار دانشجو -کشاورز ، بلوار نبوت - شهامت با قیمت کارشناسی از طریق آگهی مزایده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran.ir به صورت 30 درصد نقد و مابقی طی 10 قسط ماهانه ، متوالی و به صورت برابر و مشخص شده در جدول مذکور به اشخاص حقیقی یا حقوقی به فروش رساند

ادامـه مــطلب ...