اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ ورزشگاه تختی شاهین شهر

مزایده ورزشگاه و مجموعه‌های ورزشی شاهین شهر

مزایده - آگهی مزایده- شرکت در مزایده

شهرداری شاهین شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری حق بهره برداری تعدادی از مجموعه های ورزشی شاهین شهر از طریق مزایده عمومی اقدام کند، علاقه مندان می‌توانند با مطالعه شرایط مزایده در صورت تمایل در آن شرکت کنند.

ادامـه مــطلب ...