اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ کانال های آب شاهین شهر

افزایش خروجی سد زاینده رود برای آبیاری باغ‌های شهرستان‌های شرق اصفهان

سد زاینده رود

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: خروجی سد زاینده رود برای تامین آب باغ‌ها و درختان شهرستان‌های شاهین شهر و برخوار میمه افزایش یافت. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به افزایش خروجی سد زاینده رود برای تامین آب باغ های منطقه شرق استان گفت: مردم و گردشگران از استقرار، تردد، توقف، شنا و ایجاد مانع در مسیر رودخانه و کانال‌های آبرسانی خودداری کنند. ◻ منصور شیشه فروش افزود: همچنین ساکنان و مجاوران و گردشگران برای پیشگیری از بروز حوادث ناشی از غرق شدن در کانال‌های آب با عوامل شرکت آب منطقه‌ای و میراب‌ها همکاری داشته باشند.

ادامـه مــطلب ...