اخبار ویژه
سامانه وثیقه گذاری ( توثیق ) الکترونیکی بانک صادرات ایران

آگهی مناقصه شرکت گاز-انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع

آگهی مناقصه انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۱۸:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

برگزار کننده : شرکت گازاستان اصفهان

زمان شرکت در این مناقصه به پایان رسیده است

کد فراخوان ۲۳۵۴۷۵۴۰

موضوع : انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع

شرکت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر :

موضوع : انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع به شماره فراخوان ( ۲۰۹۹۰۹۱۱۳۸۰۰۰۰۳۳ ) مورخ (۹۹/۰۷/۲۷)

مناقصه ای را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند لازم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات ۲۳۵۴۷۵۴۰ می باشد.

تاریخ انتشار مناقصه درسامانه : از ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ می­باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت ۱۸:۰۰ روز شنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : ۱۰:۳۰ روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ می باشد.

مبلغ تضمین مناقصه: ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد ۴ از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های مناقصه به

آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ بالا- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها مراجعه و

با تلفن (داخلی ۲۵۷۴) ۳۸۱۳۲-۰۳۱

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : – مرکز تماس : ۰۲۱ ۴۱۹۳۴

دفتر ثبت نام : ۳۳۹۹۹۸۱۸ و ۳۳۱۹۱۸۹۳

 

ارسال مطلب به دیگران :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *