اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ دیدار مسؤولان شاهین شهر با اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران و شورای خلیفه گری شاهین شهر

اسقف اعظم سیپان کچجیان:
شورای خلیفه گری ارامنه شاهین شهر جوان ترین شوراست | ما جامعه ارامنه خود را جزء اقلیت حساب نمی کنیم

مسؤولان شاهین شهر با اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران و شورای خلیفه گری شاهین شهر دیدار کردند

اسقف اعظم و پیشوای دینی جامعه مسیحیان ارامنه اصفهان و جنوب ایران در دیدار با مسؤولان شاهین شهر به مناسبت شروع سال میلادی 2022  : ما جامعه ارامنه ، خود را جزء اقلیت حساب نکرده چرا که قرنهاست در کنار مسلمانان با صلح و صفا زندگی می کنیم

متن کامل را ببینید