اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ شورای آموزشی شهرستان شاهین شهرو میمه

توسط شورای آموزشی شهرستان شاهین شهر و میمه صورت گرفت ::
پیگیری ویژه و رفع مشکلات مدارس شاهین شهر در آستانه سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شاهین شهر و میمه

در آستانه سال تحصیلی 1400 - 1401 و در راستای بررسی ویژه مشکلات مدارس شاهین شهر جلسه شورای آموزشی شهرستان  شاهین شهر و میمه تشکیل و تصمیماتی اتخاذ گردید.

متن کامل را ببینید