اخبار ویژه

آرشیو برچسب‌ پلیس امنیت اقتصادی

کشف فرار مالیاتی ۱۷ هزار میلیاردی در اصفهان

کشف فرار مالیاتی ۱۷ هزار میلیاردی در اصفهان

کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی فرار سنگین مالیاتی یکی از شرکت‌های بازرگانی و صنعتی را کشف کردند، این شرکت صوری و کاغذی بود و منتسب به یک زن و شوهر چوپان کم بینا در شهر گلپایگان شده بود. یکی از همشهریانشان با حیله بهبود وضعیت مالی از این دو وکالت‌های بسیار گرفته بود. در این راستا ۱۸ نفر از ذینفعان و وکالت گیرندگان شناسایی و به پلیس امنیت اقتصادی احضار شدند و پس از اعتراف به اداره مالیاتی استان معرفی شدند. در ادامه ۲۰ نفر دیگر از ذینفعان واقعی شرکت در شهرها و استان‌های دیگر شناسایی و ضمن مسدود شدن حساب‌های بانکی آنها به مرجع قضائی معرفی و اقدامات در راستای وصول مطالبات بدهکاران مالیاتی از طریق اداره کل مالیاتی استان در حال انجام است.

ادامـه مــطلب ...