تبلیغ کارآمد و پربازده در وب سایت 09359510230

آگهی مزایده عمومی فرهنگسرای دانش و خلاقیت (نوبت سوم)

مزایدهآگهی مزایده عمومی  فرهنگسرای دانش و خلاقیت (نوبت سوم)
برگزارکننده: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین ­شهر
مهلت: تا آخر وقت اداری روز سه­ شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین ­شهر با استناد به مصوبه شماره ۸۸۷/ش مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد اجاره ماهانه فرهنگسرای دانش و خلاقیت واقع در شاهین شهر-خیابان شهید بهشتی-فرعی ۸ غربی را با کاربری صرفاً فرهنگی و در راستای مأموریت های سازمانی خویش، از طریق مزایده عمومی به صورت بهره ­برداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت دو سال واگذار نماید.

 • متقاضیان می ­توانند تا آخر وقت اداری روز سه­ شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.
 • متقاضیان می بایست دارای مجوز از مراجع ذی­صلاح بوده و پیشینه کیفری نداشته باشند.
 • متقاضیان می بایست دارای دانشنامه کارشناسی یا معادل آن و یا مقاطع بالاتر و همچنین حداقل ۳ سال سابقه مؤثر و مدیریت مرتبط فرهنگی و صلاحیت های لازم بوده و همچنین توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع مزایده را دارا باشند و می بایست متأهل و حداقل ۳۰ سال سن داشته باشند.
 • متقاضی موظف است کلیه مجوزهای قانونی لازم برای بهره ­برداری خود از قبیل جواز کسب و مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح را اخذ نماید و در صورت برنده شدن در مزایده ، به سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر ارائه دهد و این سازمان در این زمینه هیچ گونه مسؤولیتی ندارد.
 • کلیه هزینه های تجهیز و تکمیل محل ، قبوض مصرفی (آب، برق، گاز، تلفن) و نیز هرگونه تعمیرات و یا تغییر دکوراسیون و یا پارتیشن بندی و یا نقاشی و یا هر هزینه دیگری از سوی فرد برنده بر عهده ایشان خواهد بود و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر هیچ گونه تعهد و مسؤولیتی در این خصوص نداشته و نخواهد داشت.
 • مبلغ پایه بهره برداری ماهانه برای سال اول چهل و پنج میلیون ( ۴۵۰۰۰۰۰۰ ) ریال و برای سال دوم با ۲۰% افزایش نسبت به سال قبل تعیین و اعلام می گردد.
 • شرکت کنندگان در مزایده می بایست مبلغ بیست و هفت میلیون ( ۲۷۰۰۰۰۰۰ ) ریال سپرده شرکت در مزایده را به حساب جاری شماره ۰۱۰۵۰۵۲۹۲۹۰۰۷ به نام شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی شعبه مرکزی شاهین شهر واریز و فیش مربوطه یا ضمانت نامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل سه ماهه از تاریخ صدور) را ضمیمه اسناد خود نمایند.
 • شرکت کنندگان باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ پیشنهادهای خود را در دو پاکت الف و ب که پاکت الف حاوی آگهی مزایده و یک نسخه نمونه قرارداد امضا شده ، سپرده شرکت در مزایده که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا فیش واریزی ، مدارک تحصیلی و رزومه کاری (سوابق مدیریت مرتبط) ، پاکت ب حاوی فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت که به طور خوانا نوشته و با ذکر نام و مشخصات تکمیل شده باشند به دبیرخانه حراست شهرداری شاهین شهر تحویل نمایند.
 • پیشنهادهای رسیده در کمیسیون معاملات عمده (عالی) سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر که بدین منظور تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ تشکیل می­ گردد باز و قرائت خواهد شد.
 • سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
 • سپرده برندگان نفرات اول تا سوم در مزایده تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت خودداری نفر اول از انعقاد قرارداد سپرده او به نفع سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد می گردد و همچنین در صورتی که نفرات دوم و سوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آن ها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 • پیشنهادهای رسیده که مبهم ، مخدوش ، مشروط و یا فاقد سپرده باشند ، یا پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر برسد اعم از کتبی یا حضوری ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
 • برنده مزایده موظف است هنگام عقد قرارداد ، سفته ای با مبلغ سه میلیارد ( ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال بابت ضمانت اجرای تعهدات در قبال اشخاص ثالث تا یک سال بعد از اتمام قرارداد و بابت ضمانت پرداخت اجاره ماهیانه معادل اجاره یک سال را در قالب ضمانت نامه بانکی یا سپرده نزد شهرداری شاهین شهر ، ارائه دهد.
 • هنگام عقد قرارداد ، بابت هر ماه اجاره بهاء یک چک ، بابت تضمین انجام تعهدات و در قبال اشخاص ثالث نیز یک چک از شخص برنده دریافت می شود و همچنین بابت تضمین پرداختی کل قرارداد یک چک از شخص ثالث دریافت می­ گردد.
 • در صورتی که در طول مزایده و یا در زمان انعقاد قرارداد و یا در طول قرارداد مشخص گردد متقاضی فاقد شرایط مندرج در آگهی مزایده و یا قرارداد می­ باشد ، سازمان نسبت به حذف متقاضی از فهرست مزایده ، ضبط سپرده شرکت در مزایده و یا وصول ضمانت اجرای تعهدات ، فسخ قرارداد و دریافت خسارت­ ها اقدام خواهد نمود.
 • شرکت کنندگان در مزایده باید قبل از ارائه پیشنهاد قیمت ، نمونه قرارداد ( به ویژه ماده مربوط به تعهدات ) شرایط مزایده و دیگر ضمائم پیوست را دقیقاً مطالعه نموده و از مکان واگذاری مورد مزایده بازدید نموده تا از کیفیت آن ها و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات ، اطلاعات کامل کسب نمایند.
 • بدیهی است پیشنهاد دهندگان پس از تسلیم پیشنهاد قیمت نمی توانند به عذر عدم اطلاع از شرایط قرارداد و مزایده اعتراض نمایند.
 • برنده مزایده اقرار و اعتراف می­ نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی ، بیمه حوادث ، بیمه ساختمان و قوانین مربوط به عوارض و مالیات­ ها کاملأ مطلع بوده و متعهد است کلیه مفاصاحساب موارد پیش گفته را در پایان قرارداد ارائه نماید و کلیه حقوق و دستمزد و هزینه های پرسنلی ، حق و حقوق افراد به کارگیری شده در مجموعه و هرگونه بیمه ، عوارض و مالیات را به طور کامل و برابر قوانین و مقررات مربوطه پرداخت نماید.
 • همچنین کلیه کسور قانونی قرارداد شامل کلیه بیمه ، کل مالیات ، و کل عوارض از جمله عوارض فعالان اقتصادی بر عهده بهره بردار می باشد.
 • شرکت اشخاصی که در حال حاضر طرف قرارداد با سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری شاهین شهر یا به هر نحوی به این سازمان و یا شهرداری شاهین شهر بدهکار می باشند مشروط به پرداخت کلیه بدهی ها به سازمان و شهرداری و تسویه حساب کامل از امور مالی شهرداری شاهین شهر بوده، درغیر این صورت پیشنهاد ایشان به تشخیص سازمان پذیرفته نخواهد شد.
 • برنده مزایده ملزم به ارائه فعالیت های آموزشی با تأیید و اخذ مجوز از سازمان، در فرهنگسرا می باشد.
 • برنده مزایده ملزم به حمایت از گروه های فرهنگی، هنری شهر شاهین شهر در توسعه فعالیت های آن ها در راستای سیاست های نظام جمهوری اسلامی و مأموریت های سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر به شرح زیرمی باشد:
الف) ارائه مکان تمرین به گروههای هنری با اخذ مجوز از سازمان
ب) انجام کلیه فعالیت های فرهنگی اجتماعی شهروندی ابلاغی از سوی سازمان
ج) حمایت و همکاری با گروه های فعال اجتماعی فرهنگی از جمله انجمن های مردم نهاد ( محیط زیست و …)
د) ارائه مکان نشست های تخصصی در زمینه شهروندی به گروه های فعال در سطح شهر با اخذ مجوز از سازمان
ه) برگزاری کلاس ها و کارگاههای حمایتی از فعالین اجتماعی
و) برگزاری نشست های پژوهشی برای کلیه فعالیت های شهروندی
ز) با توجه به مأموریت فرهنگسرا همکاری با کلیه فعالیت های آموزشی، علمی، استعدادیابی (تمامی اقشار جامعه به ویژه کودکان)
 • طرف قرارداد مکلف است پس از تاریخ پایان قرارداد و همچنین پس از اعلان فسخ و یا اقاله نسبت به توقف بهره برداری و تخلیه موضوع قرارداد و متعاقباً تسویه حساب با سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر اقدام نماید.
 • در صورتی که بهره بردار نسبت به تخلیه محل اقدام ننماید سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهرمی­تواند ضمن ارسال اظهارنامه، بدون مراجعه به مراجع قضایی خود رأساً به محل مورد این قرارداد وارد و نسبت به تخلیه آن اقدام نماید و در صورت بروز خسارت مسؤولیتی نخواهد داشت و همچنین نسبت به ضبط ضمانت نامه قراردادی و اخذ اجرت المثل ایام تصرف با نظر کارشناس رسمی دادگستری در حق سازمان تا تخلیه کامل محل اقدام خواهد نمود.
 • مستاجر ضمن عقد خارج لازم به مؤجر وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده تا در صورت عدم تخلیه عین مستاجره در پایان مدت اجاره، وکیل رأسا نسبت به خارج نمودن اموال مستأجر از محل و پرداخت قبوض مصرفی اقدام و علاوه بر آن دریافت وجوه حق الزحمه تخلیه و نگهداری اموال را وصول نماید.
 • در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر ، بهره بردار در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمی و کیفی قصور داشته باشد:
مرتبه اول: معادل ۱۰% الی ۵۰% از تضمین سپرده شده توسط بهره بردار بنا به تشخیص سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر به نفع سازمان ضبط می­‌گردد و بهره بردار موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت نسبت به تکمیل و جبران کسر ضمانت نامه اقدام نماید.
مرتبه دوم: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سازمان، نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی ۱۰ روزه به بهره بردار و ضبط کل تضمین سپرده شده توسط سازمان و یا شهرداری و جایگزینی طرف قرارداد دیگر از طریق اعلان مزایده عمومی اقدام می­ شود و بهره ­بردار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 • شرکت کننده اقرار می نماید که در موقع شرکت در این مزایده مشمول ممنوعیت های مقرر در اصل ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ و سایر مقرراتی که چنین محدودیت هایی را معین می نماید ، نیست. نفر دوم مزایده پیشنهاد دهنده ای است که قیمت پیشنهادی او بیش از مبلغ تضمین شرکت در مزایده با نفر اول ( برنده مزایده) اختلاف نداشته باشد در غیر این صورت مزایده فاقد نفر دوم خواهد بود. شرکت کننده موظف به مهر و امضا تمام صفحات آگهی به نشانه اطلاع و قبول کلیه شرایط می باشد.
ارسال با:
خرید با تخفیف از بهترین رستوران های اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *