اخبار ویژه

آگهی مزایده و مناقصه

مزایده واگذاری تعداد ۴ قطعه پلاک زمین واقع در مسکن مهر شاهین شهر (نوبت اول)

مزایده

آگهی مزایده فروش 4 قطعه پلاک زمین واقع در مسکن مهر شاهین شهر (نوبت اول) مهلت شرکت در مناقصه: پایان وقت اداری شنبه 1399/07/27 برگزار کننده: شهرداری شاهین شهر این مزایده، تا 1399/07/27 دارای مهلت است.

متن کامل را ببینید

آگهی مزایده عمومی کافه کتاب سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر (نوبت دوم)

مزایده

سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر در نظر دارد، کافه کتاب واقع در شاهین شهر خیابان عطار فرهنگسرای خانواده و شهرک گلدیس جنب ایستگاه آتش نشانی فرهگسرای ادب و هنر گلدیس را با کاربری صرفاً فرهنگی از طریق مزایده عمومی به صورت بهره برداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت دو سال ( برای سال دوم با ۲۰درصد افزایش اجاره بهاء) واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ برای دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای سازمان فرهنگی ،اجتماعی ورزشی شهرداری شاهین شهر مراجعه نمایند.

متن کامل را ببینید

فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری (نوبت اول)

فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری (نوبت اول) مهلت شرکت در فراخوان: پایان وقت اداری شنبه 99/07/05 برگزار کننده : شهرداری شاهین شهر

متن کامل را ببینید

آگهی مزایده اجاره بیلبورد دو نمایه گردان بلوار علامه مجلسی – نوبت اول

آگهی مزایده اجاره بیلبورد دو نمایه گردان بلوار علامه مجلسی - نوبت اولمشاهده و دانلود فایل مزایده  - اجاره بیلبورد دو نمایه گردان بلوار علامه مجلسی(نوبت اول) مهلت شرکت در مزایده: پایان وقت اداری شنبه 1399/07/05برگزار کننده: شهرداری شاهین شهر

متن کامل را ببینید