اخبار ویژه

آگهی مزایده و مناقصه

آگهی مزایده اجاره ماهانه تابلوهای تبلیغاتی سه و چهار وجهی (نوبت اول)

مزایده

آگهي مزايده اجاره ماهانه تابلوهای تبلیغاتی سه و چهار وجهی (نوبت اول) مشاهده و دانلود فايل مزايده اجاره ماهانه تابلوهای تبلیغاتی سه و چهار وجهی (نوبت اول) مهلت شرکت در مناقصه: پايان وقت اداری دوشنبه 1399/09/10 برگزار کننده: شهرداري شاهين شهر

متن کامل را ببینید

آگهی مزایده اجاره فضای کاربری به مساحت ۲۷۰ مترمربع واقع در شاهین شهر،خیابان طالقانی ، خیابان شهید شریفی ، بلوار مولوی، مقابل زورخانه ذوالفقار را جهت استقرار وسایل بازی شامل (ترامپولین و پارک بادی )

مزایده

آگهي مزايده اجاره فضای کاربری به مساحت 270 مترمربع واقع در شاهین شهر،خیابان طالقانی ، خیابان شهید شریفی ، بلوار مولوی،  مقابل زورخانه ذوالفقار را جهت استقرار وسایل بازی شامل(ترامپولين و پارک بادی ) مهلت شرکت در مناقصه: پايان وقت اداري سه‌شنبه 1399/08/27 برگزار کننده: سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهين شهر مشاهده متن کامل مزایده⇓

متن کامل را ببینید

آگهی مزایده اجاره فضا کاربری به مساحت ۵۰ متر مربع در ظلع میانی پارک یاسمن واقع در تقاطع خیابان نظامی و فرخی جهت استقرار وسایل بازی شامل(چرخ و فلک برقی ،استخر توپ )

مزایده

آگهي مزايده اجاره فضا کاربری به مساحت ۵۰ متر مربع در ظلع میانی پارک یاسمن واقع در تقاطع خیابان نظامی و فرخی جهت استقرار وسایل بازی شامل(چرخ و فلک برقی ،استخر توپ ) مهلت شرکت در مناقصه: پايان وقت اداري سه‌شنبه 1399/08/27 برگزار کننده: سازمان سیما ،منظر وفضای سبز شهری شهرداری شاهين شهر مشاهده متن کامل مزایده⇓

متن کامل را ببینید

آگهی مناقصه فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین‌شهر(نوبت اول)

آگهی مناقصه فاز دوم عملیات اجرایی کانال هدایت روان آبهای سطحی غرب شاهین‌شهر (نوبت اول) مهلت شرکت در مناقصه: پايان وقت اداري دوشنبه 99/08/26 برگزار کننده : شهرداري شاهين شهر

متن کامل را ببینید

آگهی مناقصه شرکت گاز-انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع

شركت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر : موضوع : انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان شاهین شهر و میمه و توابع به شماره فراخوان ( 2099091138000033 ) مورخ (27/07/99) مناقصه ای را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . تاریخ انتشار مناقصه درسامانه : از ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 1399/07/27 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه تاریخ 1399/08/07 می­باشد. مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 18:00 روز شنبه تاریخ 1399/08/17 می باشد. زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 10:30 روز سه شنبه تاریخ 1399/08/20 می باشد. مبلغ تضمین مناقصه: 1,459,000,000 ریال می باشد. به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 4 از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

متن کامل را ببینید

فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری (نوبت سوم)

فراخوان جذب سرمایه گذار جهت پروژه احداث و بهره برداری از تونل ارتباطی برای برقراری ارتباط شبکه فیبر نوری (نوبت سوم) مهلت شرکت در فراخوان: پایان وقت اداری سه شنبه 99/08/20 برگزار کننده : شهرداری شاهین شهر

متن کامل را ببینید