به گزارش پایگاه خبری شاهین شهری ، معاون حوزه اجرایی و خدمات شهری شهرداری شاهین شهر، گفت: واحد HSE شهرداری شاهین شهر در راستای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا با حساسیت کامل نسبت به ضدعفونی مکان‌های عمومی شهر اقدام می‌نماید.

ضد عفونی و مقابله با کرونا شهرداری شاهین شهرمجید عرفان منش خاطرنشان کرد: در این اقدام مهم مکان‌های عمومی شامل بوستان ها، ایستگاه‌های اتوبوس، ترمینال‌های حمل و نقل درون و برون شهری، ایستگاه اتوبوس هوشمند، ترمینال حافظ، سرویس‌های بهداشتی، وسایل حرکات درمانی و وسایل بازی مستقر در بوستان‌ها و دیگر مکان های عمومی سطح شهر به صورت روزانه تا نابودی کامل ویروس ضدعفونی می گردد.

معاون حوزه اجرایی و خدمات شهری شهرداری شاهین شهر از شهروندان خواست در سطح شهر حدالامکان از ماسک و دستکش استفاده و از ترددهای غیر ضروری در مکان‌های عمومی شهر اجتناب نمایند.