به گزارش رسانه هوشمند شاهین شهر، از سوی فرماندار شهرستان ، این اداره به عنوان اداره پیشتاز در موضوع مقابله با بیماری کووید ۱۹معرفی شد.
اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهین شهر و میمه
درجلسه شورای اداری این شهرستان، تاجمیری فرماندار شاهین شهر ومیمه اداره ورزش وجوانان این شهرستان را به عنوان اداره برتر در مقابله با کرونا معرفی کرد و با اهدای لوح تقدیر از تلاش های اداره ورزش وجوانان ،هیاتهای ورزشی و سازمان های مردم نهاد فعال در مقابله با کرونا و رعایت پروتکل ها و دستور العمل های بهداشتی تقدیر کرد.