رصد ملی و یافتن افراد مشکوک و افرادی که احتمال بیماری در آنها وجود دارد مهم است | روال خلوت کردن فروشگاه‌ها و خیابان‌ها و جاده‌ها که با تصمیم ملی اتخاذ می‌شود در ۲۴ ساعت آینده سازماندهی خواهد شد.

متن کامل را ببینید