اخبار اجتماعی شهرستان شاهین شهر

بازدید فرماندار از اداره امورمالیاتی شهرستان شاهین شهر و میمه

بازدید فرماندار از اداره امورمالیاتی شهرستان شاهین شهر و میمه

سیدمحمدرضا کاظمی طباء فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه از اداره امور مالیاتی شهرستان بازدید و در جریان عملکرد این اداره در سال جاری و مشکلات و مسائل مالیاتی شهرستان قرار گرفت.

📄 شرح کامل »

حمل و نقل نیروی محرکه توسعه و زیرساخت شکوفایی تولید، صنعت، کار و تجارت است

بازدید فرماندار از ترمینال شیشه ای شاهین شهر به مناسبت روز حمل و نقل

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه به همراه سرپرست شهرداری شاهین شهر و جمعی از مسؤولان شهری از ترمینال برون شهری شهرداری شاهین شهر بازدید و روز حمل و نقل را به رانندگان تبریک گفت.

📄 شرح کامل »

حمل و نقل نیروی محرکه توسعه و زیر ساخت شکوفایی تولید، صنعت، کار و تجارت است

بازدید فرماندار از ترمینال شیشه ای شاهین شهر به مناسبت روز حمل و نقل

فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه به همراه سرپرست شهرداری شاهین شهر و جمعی از مسؤولان شهری از ترمینال برون شهری شهرداری شاهین شهر بازدید و روز حمل و نقل را به رانندگان تبریک گفت.

📄 شرح کامل »